Wat is Psychosomatische fysiotherapie?

Psychosomatische fysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie waarbij aandacht wordt besteed aan de relatie tussen het lichaam (soma) en het hoofd (psyche). Ieder mens gaat op zijn eigen manier om met zijn lichaam en geest. Door omstandigheden kan de balans tussen lichaam, geest en leefomgeving verstoord worden.

Mogelijke oorzaken van psychosomatische klachten kunnen zijn:

 • Stress (werk/privé)
 • Ziekte
 • Ongeluk
 • Traumatische ervaring
 • Langdurige werkdruk

Als gevolg van een verstoring in de balans kunnen lichamelijke klachten ontstaan of lijken klachten niet te willen herstellen. Lichamelijke signalen die een verstoring aangeven worden dikwijls genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd.

Lichamelijke signalen kunnen zijn:

 • Extreme vermoeidheid
 • Onvermogen om te ontspannen
 • Druk op de borst of hartkloppingen
 • Onverklaarde spier- en gewrichtspijn
 • Benauwdheid, moeite met ademen
 • Lusteloos, prikkelbaar, onrustig of gejaagd
 • Slecht of juist heel veel slapen
 • Angstig en onzeker
 • Concentratie problemen
 • Somber
 • Veel piekeren
 • Hoofdpijn, duizeligheid, nek-, rugklachten, onverklaarde maag-, darm- of buikklachten
 • Algeheel gevoel van onbehagen
 • Niet meer kunnen genieten en ontspannen
 • Geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
 • Overmatig eten, roken, alcohol-, drugs- en medicijngebruik

Als psychosomatisch fysiotherapeut heb ik als doel om de complexe relatie tussen bewegend en psychisch functioneren binnen een psychosociale context te herkennen, transparant te maken en verstoorde interne en externe regulatiemechanismen positief te beïnvloeden. De cliënt wordt begeleid in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid, tussen spanning en ontspanning. Er wordt aandacht besteed aan de klachten en signalen van het lichaam om zo de taal van het lichaam weer te begrijpen. Bewustwording is hierbij heel belangrijk; het leren voelen en ervaren van wat er in uw lijf gebeurt in bepaalde situaties en hoe u hier invloed op heeft. U leert uw lichaam te begrijpen en u wordt geholpen bij het ontwikkelen en toepassen van een gezonde levensstijl. De cliënt wordt als individu benaderd, als iemand met talenten, eigen waarden, overtuigingen, voorkeuren en wensen. Er wordt ruimte geboden om op het niveau van gedrag, ervaring en beleving een ontwikkelingsproces in te gaan, waarbij de integratie van denken, voelen en doen in de relatie tot het bewegend functioneren centraal staat. Het behandeltraject zal bestaan uit een nauwe samenwerking met de cliënt en diens omgeving. Waar nodig zal de samenwerking gezocht worden met andere deskundigen.