Missie & Visie

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat kinderen en jongeren al vroeg in hun leven inzicht krijgen en leren omgaan met de dingen waar ze in hun leven mee te maken krijgen. Dit om te voorkomen dat het een grote impact op de rest van hun leven heeft.